غرفه‌های نمایشگاه

غرفه ویژه نمایشگاه صنعت مالی
غرفه ویژه نمایشگاه صنعت مالی

غرفه ویژه

مشخصات غرفه:
– دیوار جدا‌کننده پیش‌ساخته (8 پر کلاف)
– پیشانی بلند مجهز به نوشتار اسم غرفه دار
– انباری (1×1) مجهز به پرده
– کف موکت
– چهار عدد صندلی و یک میز
– روشنایی استاندارد
– یک عدد کانتر اطلاعات

قیمت: 8،300،000 ریال / متر مربع

غرفه ویژه نوع 1 نمایشگاه صنعت مالی
غرفه ویژه نوع 1 نمایشگاه صنعت مالی

غرفه ویژه نوع 1

مشخصات غرفه:
– دارای آبدارخانه
– کف غرفه موکت
– یک عدد کانتر
– یک عدد میز گرد و دو عدد صندلی

* امکان چاپ و نصب بر روی لایت باکس دیوار پشتی غرفه می‌باشد، در صورت نیاز هزینه جداگانه محاسبه میگردد.

غرفه ویژه نوع 2 نمایشگاه صنعت مالی
غرفه ویژه نوع 2 نمایشگاه صنعت مالی

غرفه ویژه نوع 2

مشخصات غرفه:
– دارای آبدارخانه
– کف غرفه موکت
– یک عدد کانتر
– یک عدد میز گرد و دو عدد صندلی

* امکان چاپ و نصب پوستر روی دیوار پشتی غرفه میباشد، در صورت نیاز هزینه چاپ و نصب صورت جداگانه محاسبه میگردد.

غرفه ویژه نوع 3 نمایشگاه صنعت مالی
غرفه ویژه نوع 3 نمایشگاه صنعت مالی

غرفه ویژه نوع 3

مشخصات غرفه:
– دارای آبدارخانه
– کف سازی با راتفاع 10 سانتیمتر با پوشش پارکت
– یک عدد کانتر
– یک عدد میز گرد و دو عدد صندلی
– چاپ و نصب پوستر و لایت به صورت جداگانه محاسبه میگردد.
– امکان چاپ و نصب بر روی دیوار پشتی غرفه می‌باشد، در صورت نیاز هزینه جداگانه محاسبه میگردد.

غرفه ویژه نوع 4 نمایشگاه صنعت مالی
غرفه ویژه نوع 4 نمایشگاه صنعت مالی

غرفه ویژه نوع 4

مشخصات غرفه:
– دارای آبدارخانه
– کف سازی با راتفاع 10 سانتیمتر با پوشش پارکت
– یک عدد کانتر
– یک عدد میز گرد و دو عدد صندلی
– چاپ و نصب پوستر و لایت به صورت جداگانه محاسبه میگردد.
– امکان چاپ و نصب بر روی لایت باکس دیوار پشتی غرفه می‌باشد، در صورت نیاز هزینه جداگانه محاسبه میگردد.